Poród jest niezwykłym, prawie mistycznym wydarzeniem.
To jeden z najważniejszych momentów w życiu człowieka.
Ważne więc, by pozostawił dobre wspomnienia, zarówno dla matki, jak i jej partnera.
Nie jest on tylko widzem, lecz ojcem, który pomaga swemu dziecku przyjść na świat.
Rodzenie staje się wtedy wielkim świętowaniem życia.